29/12, 2013 05:43:05 PM


(Version nữ) Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng !!!
_____________________
• Thiết kế cover: Ad BKV
• HQ: http://s25.postimg.org/hly7uamzj/nu_TVCCover_Standard.jpg...
_________________
• Inbox ngay để yêu cầu thiết kế cover, name card, logo:
http://goo.gl/48UMSE
See More