1/1, 2014 04:30:58 PM


Không được khóc, đã bảo là không được khóc rồi mà T_T

_Aokiji_

Klq nhưng mà ai xem clip "không được khóc" ấy chưa =))